RUS  |  ENG  |  SVE
Swedish (Västerbotten) Karelian
Business and Information Centre

ШВЕДСКО-КАРЕЛЬСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР

På Svenska

Vilka är vi?

Svensk-Karelskt business- och informationscentrum (SKBIC) grundades år 1995 som ett SIDA-finansierat projekt. År 1996 registrerades SKBIC som en juridisk person och ändrade sin organisationsform till en ideell förening. Centrets verksamhet regleras av beslut tagna av de regionala myndigheterna i Republiken Karelen och Länsstyrelsen i Västerbotten inom ramen för samarbetsavtalet mellan Republiken Karelen och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Vad gör vi?

För närvarande består SKBIC:s huvuduppgifter av följande:

 1. Att bidra till genomförandet av bestämmelserna i samarbetsavtalet mellan Karelska Republiken och Länsstyrelsen i Västerbotten som omfattar perioden 2014–2020, att aktivt delta i samarbete inom Barentsregionen och Östersjöregionen.
 2. Att bidra till utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan regionerna.
 3. Att bistå med att etablera nya och upprätthålla redan existerande kontakter mellan olika organisationer i Karelen och Sverige.

Vad har vi redan gjort?

Ett av SKBIC:s prioriterade aktiviteter är att initiera och upprätthålla affärskontakter mellan små och medelstora företag och att samverka med regionala myndigheter. Här är några exempel på de projekt och aktiviteter som genomfördes av SKBIC: utveckling av kontakter mellan kulturinrättningar och konstnärliga organisationer (förberedelser och genomförande av Sveriges kulturdagar i Petrozavodsk år 2016).

 • Informations- och organisationsstöd för att etablera samarbete i regionen. Så, till exempel, har SKBIC anordnat olika typer av aktiviteter och konferenser, rundabordsmöten och företagsbesök inom byggverksamhet, energiindustri och skogsbruk.
 • Utveckling av kontakter mellan offentliga organisationer i Västerbotten och Karelen.
 • Affärsmöten (så kallade ”partneriater’) inom den årliga svenska mässan ’Stora Nolia’ år 2001–2013 (då karelska företagare ställde ut i en monter, genomförde en rad affärsmöten och studiebesök som var skräddarsydda efter företagarnas önskemål, samt affärs- och informationsseminarier).
 • Genomförande av projektet ’Kvinnors entreprenörskap från Väst till Öst’ år 2013.
 • Aktiv medverkan i genomförandet av paraplyprojektet ’Miljöeffektiva samhällen’, år 2010.
 • Aktivt främjande av samarbetsprojekt inom kommunal infrastruktur år 2007.
 • Projektet ’Industriellt partnerskap mellan Karelska Republiken och Västerbottens län’ år 2005–2007.
 • Projekt inom livsmedelsindustrin år 2002–2005.
 • Medverkande i utvecklingen av kontakter inom hälsoområdet.

Utöver projekt med svenska partners och svensk finansiering har SKBIC initierat och genomfört projekt som involverar andra länder i Norden och Baltikum.

 • Nordiska ministerrådets projekt ’Avfall: undervisning, sortering och bearbetning’ år 2011–2013
 • Nordiska ministerrådets projekt ’Förnybar energi i nordvästra Ryssland’, 2012–2014
 • Nordiska ministerrådets projekt ’Grön ekonomi’ år 2014–2015
 • Projektet ’Folkets parker: Invånarnas delaktighet i stadsutveckling’, 2017. (Nordiska ministerrådets program ’NGO:s — Östersjön’)
 • Projektet ’Livet utan gränser’ (arbetsintegration av personer med funktionsnedsättning) med stöd av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD (Sverige), 2017–2018

Våra planer

År 2018 planerar SKBIC att genomföra två projekt:

 1. ’EDUWATER — Utbildning för hållbar vattenhantering’ ett projekt som blev beviljat stöd inom ramen för programmet för gränsöverskridande samverkan mellan Ryssland och EU ’Karelen’;
 2. ’Tutors’ Bridges” — bron till ett meningsfullt liv, Nordiska ministerrådets projekt som syftar till att hjälpa personer med psykiska funktionsvariationer att hitta arbete inom urbant park- och trädgårdsarbete

Kontakta oss

Vera Meshko
Verkställande direktör
+7 921 222-39-70
vera.meshko(att)skbic.ru

skbic.ru,
facebook.com/skbic

Наверх