RUS  |  ENG  |  SVE
Swedish (Västerbotten) Karelian
Business and Information Centre

ШВЕДСКО-КАРЕЛЬСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР

På Svenska

Vilka är vi?

 

Sveriges-Karelens Information Business Center

 

Sveriges-Karelens Information Business Center (SKIBC) grundades 1995 inom ramen av projektet SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). År 1996 registrerades SKIBC som en juridisk person och en ideell organisation som en del av detta projekt. Centret utövar sin verksamhet på beslut av de regionala myndigheterna i Republiken Karelen och provinsen Västerbotten (Sverige) inom ramen för protokollet om samarbete mellan Republiken Karelen och provinsen Västerbotten.

 

Vad gör vi?

 

För närvarande är centrets huvudaktiviteter:

 

1. att medverka till genomförandet av bestämmelserna i protokollet om samarbete mellan Karelska Republiken och provinsen Västerbotten år 2014-2020, aktivt deltagande i samarbete inom ramen för Barentsregionen och Östersjöregionen.

2. att organisera stöd och hjälp i utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan regionerna.

3. att bistå med att upprätta kontakter mellan mångfaldiga organisationer i Karelska Republiken och Sverige.

 

Vad har vi redan gjort?

 

Ett av Centrets prioriterade aktiviteter är upprättandet och utvecklingen av affärskontakter mellan små och medelstora företag och samverkan med regionala myndigheter. Exempel på följande projekt och aktiviteter:

  • att bidra till utvecklingen av kontakter mellan kulturinrättningar och kreativa organisationer (Organiseringen av Sveriges kulturdagar i Petrozavodsk år 2016)
  • att genomföra informations- och organisationsstöd för att etablera samarbete i regionen, t.ex. organisering av aktiviteter och konferenser, rundabordskonferenser och företagsbesök inom byggverksamhet, kraftindustri och skogsbruk.
  • att bidra till utvecklingen av kontakter mellan offentliga organisationer i Västerbotten och Karelen.
  • Affärsmöten (ryska affärspartner) inom den årliga svenska utställningen "Stora Nolia" år 2001-2013. (enligt preliminära ansökningar hölls deltagande av karelska företag på montern, samt affärsmöten, studiebesök och affärs- och informationsseminarier).
  • Genomförandet av projektet "Kvinnors entreprenörskap från Väst till Öst" år 2013.
  • Aktivt medverkan i genomförandet av paraplyprojektet "Miljöeffektiva samhällen", år 2010.
  • Aktiv främjande av samarbetsprojekt inom kommunala infrastrukturer år 2007.
  • Projektet "Industriellt partnerskap för Karelska Republiken och Västerbottens län" år 2005-2007.
  • Projektet inom livsmedelsindustrin år 2002-2005.
  • Medverkande i utvecklingen av kontakter inom hälsoområdet.

Förutom projekt med svenska partners och svensk finansiering initierar och genomför Centret projekt som involverar andra nordiska länder och de baltiska staterna.

 

• Nordiska ministerrådets projekt "Avfall: undervisning, sortering och bearbetning" år 2011-2013

• Nordiska ministerrådets projekt ”Förnybar energi i nordvästra Ryssland, 2012-2014

• Nordiska ministerrådets projekt "Grön ekonomi" år 2014-2015

•Projektet "Nationalparker: Invånarnas medverkan i stadsutveckling", 2017. (Nordiska ministerrådets program "NGOs - Östersjön")

• Projektet "Liv utan gränser" (arbetsförmedlingen för funktionshindrade) med stöd av Svenska International Center for Local Self Government Development, ICLD, 2017-2018

 

Våra planer.

 

År 2018 planerar SHKIBC att genomföra EDUWATER-projektet - Utbildning för stadig vattenförvaltning, som godkändes för finansiering inom ramen av gränsöverskridande samarbetsprogram mellan Ryssland och EU "Karelen".

 

Kontakta oss:

 

Igor Shevchuk,

Verkställande direktör

tel. +79114046770

e. post: igor.shevchuk(att)skbic.ru

 

Vera Meshko

Projektledare

+79212223970

vera.meshko(att)skbic.ru

 

http://www.skbic.ru,

www.facebook.com/skbic

Наверх